1737 - Doopakte dtb 720 - Ysbrand Johannes & Aaltje Johannes

Den 13 7bris (13 september), zijnde voorbereijdinge tot het
H. Avondmaal, hebben Johannes IJzebrands
en zijn huisvrouw Eelkjen Everts twee
van haare kinderen tot Rijperkerk laaten
doopen, zijnde een zoontje van omtrent
zes jaaren IJzebrand genaamt, ende een
dogtertjen van ruim een half jaar, Aaltje
genaamt, vader en moeder beide getuigen
zijnde