Aantal personen   1013
   Aantal huwelijken   379
   index    - B   C - E   F - H   I - K   L - N   O - R   S - V   W   
  BEMP (1)BROUWERS (1)
 ALLEMA (1)BLOKSMA (1)BULTEN (1)
 BAARDA (1)BOGNETTEAU (1)BUSTRAAN (1)
 BAKKER (2)BONNEMA (1) 
 BANTEMA (1)BRAAM (1) 
 C - Enaar boven
 CORBIE (1)de JONG (4)DOMDRIEST (1)
 COUPERUS (1)de KRUIF (1)DROGE (1)
 CUYPERS (1)de LANGE (1)ELSING (1)
 de BRUIN (1)de SWART (1)EVERTS (1)
 de GROOT (1)de VRIES (8) 
 de HAAN (2)DEN BURGER (2) 
 F - Hnaar boven
 FEENSTRA (1)GERRIJTS (1)HOEKSTRA (1)
 FERWEDA (1)GRONDSMA (1)HOFFMAN (1)
 FERWERDA (1)GROUWSTRA (1)HOFMAN (1)
 FISCHER (1)HAINJA (1)HOGEBOOM (1)
 FLOOTMAN (1)HAKKERT (1)HOGENBRUG (1)
 FRANS (1)HALLEBEEK (1)HUMME (1)
 GEERHOF (1)HARDOK (1)HUYKMAN (1)
 GERCOMA (1)HEERKES (1) 
 I - Knaar boven
 IJNSES (1)KALDENBERG (1)KREIJEN (1)
 JACOBS (1)KAMSTRA (1)KRENS (1)
 JANS (1)KINDERMANS (1)KRIJGSMAN (1)
 JANSEN (3)KLOK (1)KRIKKE (1)
 JANSSEN (1)KNOL (1)KROEZE (1)
 JASPER (1)KOOI (1)KROT (1)
 JONGENEELEN (1)KOOISTRA (1)KUITERT (1)
 JONKMAN (1)KOOLSTRA (1)KUPERUS (1)
 JUCKERS (1)KORS (1) 
 L - Nnaar boven
 LAFFRA (1)MEIJER (2)NITTERS (4)
 LANGEN-POST (1)MELLEMA (1)NOBACH Hielkje (1)
 LEERENTVELD (1)MIDDAG (LATER MUR) (1)NOLLES (1)
 LENDERINK (1)MIEDEMA (1)NOORDERWERF (1)
 LEUJES (1)NIELAND (1)NOORDHUIS (1)
 LIEZENGA (1)NIJDAM (1) 
 O - Rnaar boven
 ONSMAN (1)PITSTRA (1)RODENHUIS (1)
 OOSTERHOF (1)POLSTRA (1)ROERSMA (1)
 OOSTERLOO (1)POSTMA (4)ROODE (1)
 OTTES (1)REEDE (1)ROUSSEAU (1)
 PAPA (1)REIMER (1) 
 PAPA Teuntje (1)RIETBERG (1) 
 S - Vnaar boven
 SCHUITMAKER (1)TEN WOLDE (1)van der VEGT (1)
 SCHULTING (1)TERPSTRA (2)van der VORM (1)
 SINNEMA (1)TILSTRA (1)van der WAL (2)
 SLIKHUIS (1)TIMMER (1)van der WOUDE (1)
 SMIT (3)van BRUG (1)van DIJK (1)
 SPIN (1)van de GRAAF (1)van EYNDE (1)
 STEEKS (1)van DELDEN (1)van HEEL (1)
 STIENSTRA (1)van der BURG (1)van LIMBURG (2)
 STRIJKER (1)van der DEEN (1)van NOORD (1)
 SUTHERLAND (1)van der MEULEN (1)van RENSWOU (1)
 SWAVING (1)van der NET (1)VAN TIETJERK (1)
 TAMMES (1)van der SCHUIT (1)VAN VLOTEN (1)
 TASMA (1)van der SLUIS (1)van WIEREN (1)
 TEITSMA (1)van der VEEN (2)VEENMAN (1)
 TEN VEEN (1)van der VEER (1)VISSER (1)
 WAQUEE (1)WESTERVELD (1)WILLEMSEN (1)
 WARTENA (1)WIELINGA (1)WULLSCHEGER (1)
 WESTERDIJK (299)WIJMA (1)ZIJLSTRA (2)
 WESTERDIJK Tamme (Hindriks) (1)WIJNGAARDEN (1)ZIMMERMANN (1)
Laatst aangepast: 26 december 2011
Joaktree 1.4.0 (2009-2023)