Familienamen 1811

In 1811 werd men verplicht een ' familienaam' aan te nemen.

Westerdijk, Ysbrand Floris, Warga k. Dieuwke 30, Hiltje 27, Floriske 22 Mairie Roordahuizum, fol. 42v

Zie akten voor het document.

"De familienaam, dien de vader, of, bij ontstentenis van dien, de grootvader van vaderszijde, verklaard heeft, te willen aannemen, of welke hem toegekend zal blijven, zal aan alle kinderen worden gegeven, die gehouden zullen zijn, denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; ten dien einde zal de vader, of, bij gebreke van dien, de grootvader, de aanwezig zijnde kinderen en kleinkinderen in zijne opgave vermelden, alsmede derzelver woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen vader, of bij ontstentenis van denzelven, hunnen grootvader nog in leven hebben, behoeven slechts te verklaren, dat hij nog in leven is, benevens de plaats van zijn verblijf ."

De eerste kentekenplaat

Nederland was in 1898 het eerste land ter wereld dat een nationaal nummerbord introduceerde. De plaat werd toen een rijvergunning genoemd.

Deze vergunningen werden vanaf het cijfer 1 opgenummerd, waarbij 11 (het zogenaamde "gekkengetal") werd overgeslagen. Wie ooit met nummer 13 heeft rondgereden en wat er met die auto gebeurd is, vertelt de geschiedenis ons niet.

Op 8 augustus 1899 was men gevorderd tot nummer 168. Bij de afschaffing van dit systeem op 15 januari 1906 was het laatst uitgegeven nummer 2065.

Zinloos geweld

Wierd Westerdijk

Geboren:

za 16 jan. 1869 te Leeuwarden aktenr.38

Overleden:

wo 16 sept. 1885 te Leeuwarden Overlijdensakte dd. 17-09-1885 aktenr. 491

 

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

 

Laatste tweet

Bouwe Westerdijk stopt als voorzitter SKS

Bouwe Westerdijk heeft tijdens het SKS overleg van vrijdag 27 januari bekend gemaakt dat hij zijn functie van voorzitter van de SKS per 3 maart 2012 (Algemene Ledenvergadering) zal neerleggen.

Dit vanwege persoonlijke omstandigheden. Westerdijk wordt opgevolgd door vice-voorzitter/secretaris Peter de Jong.

Bouwe Westerdijk maakte 7 jaar deel uit van het SKS bestuur, waarvan 4 jaar als voorzitter.

BRON: Sintrale Kommisje Skûtsjesilen - skutsjesilen.nl

fc Westerdijk wil een eigen veld

HOORN - Er is een team en er zijn shirts, maar nu heeft FC Westerdijk nog een veld nodig. Waar dat moet komen, staat ook al vast: op het braakliggende terrein aan de Westerdijk, de plek waar voorheen de Hoornse schouwburg Het Park stond.

Foto: Marcel RobDion Witte (12) en Tommy van de Logt (12) zijn de aanvoerders van de actie om een eigen voetbalveldje aan de Westerdijk te krijgen. ,,Op het terrein van het oude Park gebeurt al vijf jaar niks. Eerst zou Deen er komen en toen huizen, maar dat is allemaal niet doorgegaan. En wij mogen hier op de straat niet meer voetballen van de buurman, dan wordt-ie boos.’’

Met hulp van ’boze buurman’ Gerard Breed, die net zijn huis aan de Westerdijk – naast wat in de volksmond ’Het gat van Hansen’ heet – heeft gerestaureerd, hebben Dion en Tommy een tekening gemaakt van hoe dat veld eruit moeten komen te zien. ,,We hebben ook al handtekeningen in de buurt opgehaald en die willen we nu naar de gemeente sturen. We willen heel graag een veld waar alle kinderen kunnen spelen en we ook met FC Westerdijk tegen andere teams kunnen spelen.’’

BRON:  Dagblad voor West-Friesland/Enkhuizer Courant van woensdag 28 september 2011

Westerdijk tweets

RT @JadsonDPB: 🍄🕷🙃🦇 Our new paper "Unravelling the fungal darkness in a tropical cave: richness and the description of one new genus and si…

Neutron Neutron

Registratie

In verband met de wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) is het niet toegestaan om alle verzamelde gegeven zichtbaar te maken op het internet.

Wil een ieder die zich registreert om inzicht te krijgen en/of ons te helpen bij het samenstellen van onze data, tevens een email naar mij sturen (gerard @ westerdijk.net) met hierin motivatie/omschrijving familieband om zo toegang te krijgen tot alle data.

Johan Westerdijk